skip to Main Content

Lievelings
Fuchsia is de lievelingskleur van Ingrid, dit komt overal terug. In het briefpapier, website, kleding. We verwerkten deze tint in de praktijk, zodat iedereen zich hier prettig bij voelt. Het is een bepalende kleur, door de juiste gradatie te vinden creëren we een evenwichtig geheel waarmee we een breed publiek aanspreken.

In de praktijk is het van belang je te richten op de patiënt. Patiënten komen voor een simpele controle, andere voor een complexe behandeling. Het is belangrijk je te verplaatsen in de gevoelens van de patiënt. Door verschillende wachtplaatsen te creëren kunnen patienten zelf kiezen waar ze zich het fijnste voelen, zo gaan ze een stuk rustiger een behandeling in en dat is voor beide fijn.

Het inrichten van een tandheelkundige praktijk meet nauwkeurig, moet overeenkomen met het werk dat er verricht wordt. Functionele ruimtes die vanuit de wachtruimte goed bereikbaar zijn, behandelkamers en röntgenruimte. Ook koppelden we ruimtes aan elkaar die alleen voor personeel belangrijk zijn, zoals een achterom, teamruimte, omkleedruimte en een flex plek. Daar kan je je afzonderen en jezelf weer opladen.

Patiënten
Zij komen binnen en zijn na een behandeling weer vertrokken. Naast een plek om tot rust te komen in de wachtruimte is het fijn als ze zich kunnen voorbereiden op de behandeling, de poetsruimte. Vanuit hier de behandelkamer in, terug naar de receptie voor een nieuwe afspraak. We creëren natuurlijke looproutes die vanzelfsprekend zijn. Materialen en kleuren leiden de weg. Zo voelen patiënten zich vrij in de praktijk, maar komen ze als vanzelf niet op de plekken waar ze niet per se horen te zijn.

Personeel
De routing in de praktijk is van groot belang. Er is een duidelijke scheiding en een overkoepelende werkruimte waar patiënt & personeel elkaar ontmoet. Rust maar ook geborgenheid wil je meegeven. Materiaal zo snel mogelijk van vuil naar schoon.